Łucznik poza zasięgiem konkurencji

Co druga maszyna sprzedana w Polsce w 2009 roku nosiła logo Łucznik. W ubiegłym roku sprzedano 47 tysięcy sztuk maszyn do szycia Łucznika, co stanowi 14% wzrost sprzedaży w odniesieniu do 2008 roku. Imponująca jest ogólna wartość rynku maszyn do szycia, która mimo kryzysu zmniejszyła się jedynie o 3% i w 2009 roku wynosiła 44 mln zł.

Zdecydowanie rośnie sprzedaż maszyn z grupy cenowej powyżej 600 zł, a spada sprzedaż tanich maszyn. Świadczy to o tym, że Polki pewne swoich umiejętności i świadome swych potrzeb, coraz częściej sięgają po maszyny dla zaawansowanych. Zwiększający się udział maszyn do szycia i owerloków w sprzedaży "małego" AGD w 2009 roku jest potwierdzeniem stale rosnącego zainteresowania hobby, jakim jest szycie w domowym zaciszu. W porównianiu do roku 2008, gdzie udział sprzedaży tej grupy produktów wynosił 3,2% ogólnej sprzedaży "małego" AGD, rok 2009 przyniósł wzrost do poziomu 4%. Zdecydowanie największy udział w tym rynku, zarówno pod względem wartościowym jak i ilościowym osiągnęła marka Łucznik.

Polskie maszyny zdobywają coraz większe uznanie również na rynkach europejskich. Według danych GUS, eksport maszyn do szycia i owerloków z naszego kraju w 2009 wzrósł trzykrotnie w stosunku do roku poprzedniego. Ponad 40% całego eksportu stanowiły maszyny marki Łucznik, które trafiły m.in. na rynki Wielkirj Brytanii, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii i Rumunii.